Түсті білдіретін фразеологизмдердің лингво-мәдени қыры

01 апреля 2015 | 1259

Жоспар

КІРІСПЕ..........................................................................................................3

1 ӘЛЕМНІҢ ТІЛДІК СУРЕТІНІҢ ТҮР- ТҮСТІ БІЛДІРЕТІН ФРАГМЕТІНІҢ БЕЙНЕЛІК КӨРІНІСІ...........................................................6
1.1 Тіл мен мәдениеттің тығыз байланысының лексикалық бірліктерде көрінуі.......................................................................................................................6
1.2 Мәдениет – символикалық әмбебапты құбылыс..................................10
1.3 Ғаламның тілдік бейнесінің символикалық сипаты.............................17
1.4 Әлемнің түр-түстік суретіндегі әмбебаптық және ұлттық элементтер..............................................................................................................22
1.5 Әлемнің тілдік суретіндегі лингвокультурема және концептінің орны........................................................................................................................25

2 ТҮР-ТҮСТІ ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕР-КОНКОТИВТІК, СИМВОЛИКАЛЫҚ БІРЛІКТЕР....................................................................34
2.1Түсті фразеологизмдер – этномәдени маркерленген бейнелі бірліктер – дереккөздердің бірі.............................................................................................34
2.2 Түр-түсті білдіретін сөздердің символикалық мәні.............................42
2.3 Символдық мәнге ие сөздердің орындайтын қызметтері...................48
2.4 Этнографиялық реалиялардың көркем мәтіндегі символикалық қызметі....................................................................................................................50
2.5 Түр-түстердің қазақ және шетел тілдеріндегі көрінісі.........................57

3 ТҮР-ТҮСТІ КОНЦЕПТІЛЕР МЕН СИМВОЛДАРДЫҢ, ЛИНГВОКУЛЬТУРЕМАЛАРДЫҢ КӨРКЕМ МӘН МӘТІНДЕГІ КӨРІНІС................................................................................................................63
3.1 Концепт «қызыл».....................................................................................63
3.2 «Көк», «сары», «қоңыр» лингвокультуремалары.................................68
3.3 Түр-түске қатысты ұғымдар...................................................................71

ҚОРЫТЫНДЫ............................................................................................77

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР......................................................79