Қазақстандағы геопарк құндылықтары аймағына сипаттама

19 марта 2015 | 1440

Жоспар

КІРІСПЕ ...................................................................................................................3

1 Геопарк – геотуризмді қалыптастырушы феномені ретінде
1.1 Геотуризмді қалыптастырудағы геологиялық парктердің ролі...................6
1.2 Қазақстанның геопарктық нысандары оның туризмдегі әлеуеті................14
1.3 Геопарктерді қалыптастыру мен дамытудың шетелдік тәжербиесі (ҚХР геопарктері мысалында)..................................................................................37

2 Ақтөбе облысының геологиялық құрылымы мен геопарктік әлеуетіне талдау
2.1 Ақтөбе облысының геологиялық құрылымы...............................................47
2.2 Ақтөбе өңірінің геопарктік аймақтарының әлеуеті....................................60

3 Ақтөбе өңіріндегі геопарктердің қалыптасуы мен даму перспективасы

3.1 Ақтөбе өңірінде геологиялық парктер қалыптастыру жобасы..................72
3.2 Ақтөбе облысының Байғанин ауданы бойынша «Аспан асты мұражайы» тақырыбындағы ұсынылатын геологиялық-туристік маршрут........................78
3.3 «Аспан асты мұражайы» атты геологиялық туристік маршрутты жарнамалау мен жылжыту механизмдері..........................................................86

ҚОРЫТЫНДЫ.......................................................................................................92
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ.....................................................95