ҚР қылмыстық кодексы бойынша экономикалық контрабанданың қылмыстық-құқықтық және криминологиялық сипаттамасы теориясы мен тәжірибе сұрақтары

19 марта 2015 | 1257

Жоспар

Кіріспе.....................................................................................................................4

1 Қазақстан Республикасында экономикалық контрабанданың ұғымы және қылмыстық құқықтық сипаттамасы
1.1 Экономикалық контрабанда қылмыстарының сипаттамасы...................11
1.2 Қылмыстың объективтік және субъективтік белгілері..............................24

2 Кеден шекарасы арқылы өткізумен байланасты құқықтық бұзушылықтардың мәселелерін талдау
2.1 ҚР кеден шекарасы арқылы контрабанданы өткізумен байланысты құқықбузушылықтардың жалпы сипаттамасы.................................................45
2.2 Транзиттік тауарлардың ерекшеліктері.......................................................50

3 ҚР кеден шекарасы арқылы контрабанданы өткізумен байланысты құқықбузушылықтардың алдын-алу проблемалары........................................59

Қорытынды..........................................................................................................87

Қолданылған әдебиеттер тізімі..........................................................................91