Жергілікті деңгейдегі шағын және орта бизнесті қолдау

15 марта 2015 | 1344

Жоспар

МАЗМҰНЫ

НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
АНЫҚТАМАЛАР
БЕЛГІЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР
КІРІСПЕ

ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА БИЗНЕСТІҢ ҚАЛЫПТАСУЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ ЖӘНЕ ДАМУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ МЕН ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕСІ

Шағын және орта бизнестің мәні және даму кезеңдері
Қазақстан Республикасындағы нарықтық экономика жағдайындағы шағын және орта бизнестің даму ерекшеліктері мен орны
Шағын және орта бизнесті дамытуды басқарудың шетелдік тәжірибесін Қазақстан жағдайында қолдану мүмкіндіктері
ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА БИЗНЕС КӘСІПОРЫНДАРЫ ҚЫЗМЕТІНІҢ КӨРСЕТКІШТЕРІН ТАЛДАУ («СЕРПЫН» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІНІҢ МАТЕРИАЛДАРЫ НЕГІЗІНДЕ)
Шағын және орта бизнестің қызметін басқарудың қазіргі жағдайын талдау
Шағын және орта бизнестің даму барысын талдау (Астана қаласының материалдары негізінде)
Қазақстан Республикасындағы шағын бизнес кәсіпорынның қаржылық көрсеткіштерін анықтау («Серпын» ЖШС материалдары негізінде)

ЖЕРГІЛІКТІ ДЕҢГЕЙДЕ ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА БИЗНЕС ҚЫЗМЕТТЕРІН ҚОЛДАУДЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ
Шағын және орта бизнестің қызметін басқарудың мәселелері мен перспективалары
Шағын және орта бизнес кәсіпорындарының тиімділігін арттырудағы DSB Моделі