Жеке кәсіпкерлердің құқықтық жағдайының проблемаларының теориялық және практикалық аспектілері

15 марта 2015 | 1550

Жоспар

1 КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ДАМУ ТАРИХЫ....................................................................6
1.1 Кәсіпкерлік құқықтың қалыптасу және даму тарихы........................................6
1.2 Қазақстанда кәсіпкерліктің даму жолдары.......................................................21

2 КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ТҮСІНІГІ, ОНЫҢ НЕГІЗГІ ТҮРЛЕРІ ЖӘНЕ СУБЪЕКТІЛЕРІ МЕН ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ НЫСАНДАРЫ..................31
2.1Жеке кәсіпкерліктің түсінігі, негізгі қағидалары мен функциялары...............31
2.2 Жеке кәсіпкерліктің рөлі мен алатын орны......................................................41
2.3Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша жеке кәсіпкерліктің нысандары..................................................................................................................47
2.4 Жеке кәсіпкердің құқық қабілеттілігің жүзеге асырудың және оны
заңнамалық реттеудің өзекті мәселелері.................................................................60

3 ЖЕКЕ КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ, ТӘЖІРИБЕЛІК МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ ДАМУ БОЛАШАҒЫ....................................................................................70
3.1Кәсіпкерлерлік құқықтық жүйенің жақсарумәселелері...................................70
3.2 Қазақстан Республикасында кәсіпкерліктің тәжірибелік мәселелері...........74
3.3 Қазақстанда кәсіпкерлікті қолдау және дамыту болашағы.............................79

ҚОРЫТЫНДЫ...........................................................................................................87
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ.......................................................91
Қосымша №1..............................................................................................................96
Қосымша №2..............................................................................................................97