Шағын прозадағы адам мен табиғат концептілері

13 февраля 2018 | 1012

Жоспар

КІРІСПЕ 3
1 АДАМ МЕН ТАБИҒАТ КОНЦЕПЦИЯСЫ 7
1.1 Концепция – адам мен табиғат қарым-қатынасын көрсету құралы 7
1.2 Адам мен табиғат арасындағы мәселелердің әдебиеттегі көрінісі 11
1.3 Адам мен табиғат концептілері – танымдық-когнитивтік этномәдени құрылым 15
2 ҚАЗІРГІ ШАҒЫН ПРОЗАДАҒЫ АДАМ МЕН ТАБИҒАТ КОНЦЕПЦИЯСЫ 30
2.1 Адамның «ішкі дүниесі» мен табиғат концептілері 30
2.2 Туған жер табиғаты концептілері 37
2.3 Адам мен табиғат үндестігінің бұзылуы концептілері 56
ҚОРЫТЫНДЫ 70
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 72