Үзіліссіз ақпаратты ортогоноль функциялар жүйесіне жіктеу арқылы дискретті ақпаратқа түрлендіру

12 февраля 2018 | 1061

Жоспар

КІРІСПЕ
1 Ақпараттар теориясының негізгі ұғымдары

1.1 Ақпараттардың түрлері
1.2 Байланыс жүйелері мен басқару жүйелері
1.2.1 Байланыс пен басқару жүйелерінің арақатынасы
1.2.2 Процестердің кеңістіктік-уақыттық және спектрлік-жиіліктік келтірілулері
1.3 Сигналдың хаар ортогональ жүйесі арқылы түрлендірулері туралы

1.3.1 Сигналдың жалпы түрлері
1.3.2 Функциялық сигналдар
1.3.3 Фурьенің дискретті түрлендіруі
1.3.4 Үзіліссіз сигналды жіктеуге қажетті негізгі ұғымдардың анықтамалары
2. Хаар типтес ортогональді функциялар жүйесі үшін Фурье қатарлары

2.1 Негізгі ұғымдар
2.2 Негізгі анықтамалар және қажетті тұжырымдар
2.2 Хаар типтес ортогональді функциялар жүйесі

ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Қысқаша шолу
Пән атауы: Информатика
Кол-во страниц: 50 бет
Жұмыстың түрі: Диссертация