Туризм саласы дамуында Ұлы Жібек жолының рөлі мен оның стратегиялық маңызы

12 февраля 2018 | 1269

Жоспар

Кіріспе..................................................................................................................

1. Ежелгі Жібек жолының құрылуының географиялық ерекшеліктері..
1.1 Қазақстанның физикалық - географиялық ерекшеліктері...........................
1.2 Ұлы Жібек жолы - адамзаттың сан ғасырлық тарихы...............................
1.3 Қазақстан аумағындағы Жібек жолының негізгі бағыттары.....................

2. Қазақ елінің дамуындағы Ұлы Жібек жолының рөлі мен оның стратегиялық маңызы.....................................................................................
2.1 Ұлы Жібек жолы - сауда дипломатиясының күретамыры.........................
2.2 Жібек жолы бойындағы көне қалалар.........................................................
2.3 Керуен жолының еліміздің экономикасындағы ролі..................................

3. Этнографиялық және діни туризмнің дамуы...........................................
3.1 Жібек жолы бойындағы табиғи туристік нысандар....................................
3.2 Тарихи - археологиялық кешендер - ұлт байлығы.....................................
3.3 Жібек жолы - ХХІ ғасырда..........................................................................

Қорытынды.......................................................................................................

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі...................................................................

Қосымшалар......................................................................................................