Оқу мекемесінің кадрлық ресурстарын басқаруға арналған вертикаль мини-порталды жобалау

12 февраля 2018 | 423

Жоспар

НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР......................................................................
АНЫҚТАМАЛАР................................................................................................
БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР........................................................
КІРІСПЕ................................................................................................................
1 ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ ПОРТАЛ ШЕШІМДЕРІН ЖОБАЛАУ
1.1 Порталдық технологияның негіздері............................................................
1.2 Портал жасаудың негізгі құралдары және оларды баптау лайықтылығын бағалау ........................................................................................
1.3 Корпоративті портал жасаудың жалпы кезеңдерi.......................................
2 «АСТАНА» УНИВЕРСИТЕТІНІҢ КАДРЛЫҚ РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРАТЫН ВЕРТИКАЛЬ МИНИ-ПОРТАЛЫН ЖОБАЛАУ ЖӘНЕ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ІСКЕ АСЫРУ
2.1 Есептің қойылымы.........................................................................................
2.2 Вертикаль мини-порталды жобалау және өңдеу.........................................
2.3 Порталдың жобасын іске асыру кезіндегі күтілетін мақсаттар, есептеулер мен нәтижелер....................................................................................
2.4 Веб-сайт есептеулерін шешу үшін қолданылатын негізгі функционал....
3 КАДРЛЫҚ ЖҮЙЕ ЖӘНЕ ОНЫҢ БОЛАШАҒЫ
3.1 «Астана» университетінің мини порталы.........................................
3.2 Жобаны енгізудің экономикалық тиімділігін бағалау.................................
3.3 Кадрлық жүйесінің негізгі мәселелері және болашағы...............................
ҚОРЫТЫНДЫ....................................................................................................
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ.....................................................
ҚОСЫМШАЛАР
Қосымша А – Программалық кешеннiң листингi..............................................
Қосымша В – Порталды тіркеу туралы ақпарат................................................

Қысқаша шолу
Пән атауы: Информатика
Кол-во страниц: 108 бет
Жұмыстың түрі: Диссертация