Сатып алу – сату шартының ұғымы. Тәжірибе және практика сұрақтары

10 февраля 2018 | 1736

Жоспар

КІРІСПЕ _________________________________________________________4

1 САТЫП АЛУ-САТУ ШАРТЫНЫҢ ТҮСІНІГІ, ЭЛЕМЕНТТЕРІ ЖӘНЕ МАҢЫЗЫ ________________________________________________7

1.1 Сатып алу- сату шартының ұғымы және элементтері ___________________7
1.2 Сатушының және сатып алушының құқықтары мен міндеттері _________17

2 САТЫП АЛУ-САТУ ШАРТЫНЫҢ ТҮРЛЕРІ ________________________31

2.1 Бөлшектеп сатып алу-сату шарты. _________________________________31
2.2 Тауар жеткізілімі шарты__________________________________________38
2.3 Келісім шарт жасасу шарты ______________________________________49
2.4 Энергиямен жабдықтау шарты ____________________________________56
2.5 Кәсіпорынды сатып алу-сату шарты________________________________68

3 САТЫП АЛУ-САТУ ШАРТЫ БОЙЫНША ЖАУАПКЕРШІЛІК ________76

3.1 Сатып алу-сату шарты бойынша жауапкершіліктің ұғымы және түрлері____________________________________________________________76
3.2 Сатып алу-сату шарты бойынша жауапкершіліктің шаралары __________81

ҚОРЫТЫНДЫ