Парақорлық: қылмыстық-құқықтық, іс жүргізушілік және криминалистикалық аспектілері

10 февраля 2018 | 627

Жоспар

КІРІСПЕ

1 ПАРАҚОРЛЫҚТЫҢ ҰҒЫМЫ, ТҮРЛЕРІ ЖӘНЕ ОҒАН ЖАЛПЫ СИПАТТАМА
1.1 Парақорлық қылмыстарының түсінігі және түрлері 8
1.2 Парақорлық қылмыстарының (пара беру, пара алу, парақорлыққа делдал болу) қылмыстарының жедел-іздестіру сипаттамасы (қылмыстық-құқықтық, криминологиялық, криминалистикалық) 31
1.3 Парақорлыққа қарсы әрекет етудегі шетел мемлекеттерінің тәжірбиесі 41
1.4 Парақорлықтың себеп салдарын анықтау және оларды жою бойынша шараларды ұйымдастыру 48

2 ПАРАҚОРЛЫҚҚА ДЕЛДАЛДЫҚТЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ СИПАТТАМАСЫ
2.1 Парақорлыққа делдалдықтың объективтік белгілері 54
2.2 Парақорлыққа делдалдықтың субъективтік белгілері 60
2.3 Парақорлыққа делдал болудың сараланған құрамдары 66
2.4 Парақорлықты ұқсас қылмыстардан ажырату 68

3 ПАРАҚОРЛЫҚТЫ АНЫҚТАУ, АШУ ЖӘНЕ ТЕРГЕУДІҢ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ- ТАКТИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
3.1 Парақорлық қылмыстарын анықтау, ашу және тергеуді ұйымдастырудың негізгі элементтері 73
3.2 Парақорлықты ашу бойынша жүргізілетін алғашқы және келесі жедел-іздестіру шаралары 80
3.3 Парақорлықты анықтау, ашу және тергеуге қатысты өзекті мәселелер және оларды шешу жолдары 85

ҚОРЫТЫНДЫ 91

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 96