Отбасына және кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардың қылмыстық-құқықтық және криминологиялық мәселелері

10 февраля 2018 | 1246

Жоспар

Кіріспе...........................................................................................................................3

1-тарау. ОТБАСЫ ЖӘНЕ КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРҒА ҚАРСЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАРДЫҢ ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ
1.1 Кәмелетке толмағандардың құқықтық мәртебесі: теориялық моделі және нормативтік бекітілуі................................................................................................10
1.2 Кәмелетке толмағандардың девиантты мінез-құлқы: ұғымы, себептері, заңдық саралау...........................................................................................................23
1.3 Отбасына қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардың криминологиялық аспектілері..................................................................................................................33
1.4 Отбасына және кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар............................................................................................................41
1.5 Отбасына және кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтарға қатысты саясаттың қағидаттары................................................53

2-тарау. ОТБАСЫНА ҚАРСЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАРДЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ
2.1 Отбасына қарсы құқық бұзушылықтардың пайда болу тарихы.....................74
2.2 Отбасына қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардың объектісінің саралану белгілері......................................................................................................84
2.3 Отбасына қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардың объективтік жағының ерекшеліктері............................................................................................89
2.4 Отбасына қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардың субъективтік белгілерінің ерекшеліктері.......................................................................................93
2.5 Шетел ұйымдарының отбасы және кәмелетке толмағандар қылмыстылығын ескерту мен алдын алудағы тәжірибесі................................................................. 99

Қорытынды...............................................................................................................104
Қолданылған қайнар көздер тізімі..................................................................107-111