Мемлекеттік билік жүйесінің құқықтық және ұйымдастырушылық негізі, теория және тәжірибе сұрақтары

10 февраля 2018 | 589

Жоспар

МАЗМҰНЫ

Кіріспе…………………………………………..............…………………………….4

1-бөлім. Мемлекеттік билік жүйесін құқықтық аспектілері

1.1 Мемлекеттік билік жүйесін құқықтық реттеудің түсінігі мен қажеттілігі…10
1.2 Құқықтық реттеудің түп негізі және Казақстан Республикасында жүзеге асырылуы………………………………………………………………...........…….19

2-бөлім. Мемлекеттік билік жүйесінің ұйымдастырушылық негізі

2.1 Мемлекеттік басқарудағы Президенттік институтты құқықтық реттеу........30
2.2 Мемлекеттік билікті басқаруда ерекше орын алатын Президенттің негізгі қызметі (функциясы)………………………………………………………….........43

3 Мемлекеттік билік жүйесінің құқықтық және ұйымдастырушылық негізінің тәжірибелік аспетілері……………………………………………......................….63

Қорытынды…………………………………………………………….......………..85

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі............................................................................92