Қылмыскердің жеке тұлғасы

10 февраля 2018 | 1252

Жоспар

КІРІСПЕ............................................................................................................4

1 ҚЫЛМЫСКЕР ТҰЛҒАСЫНЫҢ ҰҒЫМЫ.........................................12
1.1 Қылмыскердің тұлғасы: түсінігі, криминологиялық зерттеу деңгейі және қылмыскерлер тұлғасының жалпы сипаттамасы...................................................12
1.2 Қылмыскер тұлғасының құрылымы және қылмыскер тұлғасындағы әлеуметтік және биологиялықтың арақатынасы………………………………….26

2 ҚЫЛМЫС СУБЪЕКТІСІ» ЖӘНЕ «ҚЫЛМЫСКЕР ТҰЛҒАСЫ» КАТЕГОРИЯЛАРЫНЫҢ АРАҚАТЫНАСЫ ЖӘНЕ ҚЫЛМЫСКЕР ТҰЛҒАСЫ ТИПОЛОГИЯСЫНЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ.........................................38
2.1 «Қылмыскер субъектісі» және «қылмыскер тұлғасы» категорияларының арақатынасы…………………………………………………………………………..38
2.2 Қылмыскер тұлғасын топтастыру және типтеу мәселелері…………….45
2.3 Қылмыскер тұлғасын бағалау және оның әр түрлі қылмыстылықта орын алуы…………………………………………………………………………………….61

3 КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАН ҚЫЛМЫСКЕР ТҰЛҒАСЫ…………….73
3.1 Кәмелетке толмаған қылмыскер тұлғасының ерекшеліктері……………73
3.2 Кәмелетке толмаған қылмыскер тұлғасының әлеуметтік-өнегелік ерекшеліктері………………………………………………………………………….76
3.3 Кәмелетке толмаған қылмыскер тұлғасының әлеуметтік-демографиялық ерекшеліктері…………………………………………………………………………..84

ҚОРЫТЫНДЫ……………………………………………………………….89

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ……………………………..96

ҚОСЫМШАЛАР……………………………………………………………100