Қазақстан Республикасында сақтандырудың азаматтық-құқықтық жауапкершілігі: құқықтық қолдану заңдылық мәселесі

10 февраля 2018 | 486

Жоспар

МАЗМҰНЫ

НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР.....………………………………….…. 3
ШАРТТЫҚ БЕЛГІЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАРЫ .............................. 4
АНЫҚТАМАЛАР............................................................................. 4

КІРІСПЕ........……………………………………………………………5

1 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА САҚТАНДЫРУДЫҢ АЗАМАТТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІКТЕГІ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ....……………………………………….. 11
1.1 Жауапкершілік және оны сақтандыру түсінігі ...……....………… 11
1.2 Жұмыс берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандырудың түсінігі мен мәні...…....………………………………21
1.3 Жауапкершілікті сақтандыруды дамыту мәселелері және оларды шешу жолдары ………...................……………………………………. 30
2 ҚР ЖҰМЫС БЕРУШІЛЕРДІ САҚТАНДЫРУДЫҢ АЗАМАТТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІГІНІҢ ДАМУЫН ТАЛДАУ. (МЫСАЛ РЕТІНДЕ АҚ «МҰНАЙ САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ»).36
2.1т «Мұнай сақтандыру компаниясы» АҚ жайында қысқаша мінездеме....................................................................................36
2.2 «НСК» АҚ азаматтық-құқық жауапкершілігін сақтандыру........... 55
3 ҚР ЖҰМЫС БЕРУШІНІ САҚТАНДЫРУДЫҢ АЗАМАТТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІКТЕГІ ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ МЕН ЗАҢДЫЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ.........67
3.1 Шет елдердергі азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру және ҚР қолдану перспективасы.………………67
3.2 Сақтандырушы–кәсiпорны үшін сақтандыру тәуекелділігіне тиімділік баға көрсеткішін енгізу ………………………………81
3.3 Көлік құралдары иелерінің азаматтық–құқықтық жауапкершіліктерін міндетті сақтандыру жүйесін жетілдіруіне байланысты ұсыныстар……….....……………………………………… 86
ҚОРЫТЫНДЫ.................................................................................92
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ.......................................... 95