Қазақстан Республикасының құзіреттілігі және оны жүзеге асырудың түрлері: теория сұрақтары және тәжірибесі

06 февраля 2018 | 510

Жоспар

Кіріспе......................................................................................................................
1 Қазақстан Республикасындағы заңнамалық үдерістің түсінігі мен мәні...................................................................................................................
1.1 Заңшығарушылық үдерістің түсінігі, сатысы, және құрылымы….............................................…………………...........................
1.2 Заңшығарушылық принциптері.....……………………………....................
1.3 Қазақстандық парламентаризмнің құрылуы мен дамуында Президенттің ролі............................................................................................
2 ҚР Парламенті – заң шығарушы биліктің ең жоғарғы өкілді органы…………………………….................................................................
2.1 ҚР мемлекеттік билік тетігіндегі Парламенттің орны және рөлі....................................................................................................................
2.2 Парламенттің құрамы мен құрылымы және сайлау,тарату тәртібі
2.3 Республика Парламенті Палаталарының құзіреті және оның қызметінің құқықтық қамтамасыз етілуі
3 ҚР Парламентінің заң шығару қызметін жүзеге асырудағы өкілеттілігі .....................................................................................................
3.1 ҚР Парламентінің заң жобалық қызметінің құқықтық реттеу үйлесімділігі....................................................................................................
3.2 Парламенттегі құқықтық дәстүрлер және оны жетілдіру жолдары
3.3 Парламенттің қызметін жүзеге асыруды ұйымдастыру дың құқықтықнысандары.
Қорытынды...........................................................................................................
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі.....................................................................