Қазақстан Республикасындағы экологиялық талаптарды құқықтық реттеу

06 февраля 2018 | 837

Жоспар

1 Қоршаған ортаны құқықтық қорғаудың түсінігі мен мәні
1.1. Қоршаған ортаны құқықтық қорғау және экологиялық талаптар
1.2. Экологиялық талаптарды сақтаудың экологиялық құқық жүйесіндегі орны
1.3. Қазақстан Республикасының экологиялық қауіпсіздігінің жай-күйі мен оны оңалтудың құқықтық шаралары.
2. Экологиялық талаптарды орындауды қамтамасыз етудің мақсаты, негізгі міндеттері мен қағидаттары
2.1. Экологиялық талаптардың құқықтық реттеудегі мақсаты.
2.2. Экологиялық талаптың құқықтық реттеудің негізгі міндеттері.
2.3. Экологиялық талаптарды құқықтық реттеуді қамтамасыз етудің негізгі қағидаттары
3. Қоршаған ортаны қорғау туралы заңдар мен экологиялық талаптарды қамтамасыз етудегі мемлекеттік реттеуді жетілдіру мәселелері
3.1 Қоршаған ортаны қорғау туралы заңдарды жетілдірудің кейбір мәселелері
3.2 Экологиялық талаптарды құқықтық қамтамасыз етудегі мемлекеттік реттеудің маңызы
ҚОРЫТЫНДЫ
Пайдаланған деректер мен әдебиеттер тізімі.