Қазақстан Республикасында азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыруды. құқықтық қолдану мен заңдылық мәселелері.

04 февраля 2018 | 740

Жоспар

НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР.....……………………………………. 4
ШАРТТЫҚ БЕЛГІЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАРЫ .............................. 5
АНЫҚТАМАЛАР...…………………………………………………...... 6

КІРІСПЕ........……………………………………………………………. 7

1 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА АЗАМАТТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ САҚТАНДЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ....……………………………………….. 13
1.1 Жауапкершілік және оны сақтандыру түсінігі ...……....………… 13
1.2 Жұмыс берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандырудың түсінігі мен мәні...…....……………………………….. 23
1.3 Жауапкершілікті сақтандыруды дамыту мәселелері және оларды шешу жолдары ………...................……………………………………. 32

2 ҚР ЖҰМЫС БЕРУШІЛЕРДІҢ АЗАМАТТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІГІН САҚТАНДЫРУДЫҢ ДАМУЫН ТАЛДАУ. (МЫСАЛ РЕТІНДЕ АҚ «МҰНАЙ САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ»)...............38
2.1 «Мұнай сақтандыру компаниясы» АҚ жайында қысқаша мінездеме.................................................................................... 38
2.2 «НСК» АҚ азаматтық-құқық жауапкершілігін сақтандыру........... 57
3 ҚР ЖҰМЫС БЕРУШІНІҢ АЗАМАТТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІКТЕГІ САҚТАНДЫРУДЫҢ ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ МЕН ЗАҢДЫЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ..........….. 69
3.1 Шет елдердергі азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру және ҚР қолдану перспективасы.……………….. 69
3.2 Сақтандырушы –кәсiпорны үшін сақтандыру тәуекелділігіне тиімділік баға көрсеткішін енгізу ………………………………..….... 83
3.3 Көлік құралдары иелерінің азаматтық–құқықтық жауапкершіліктерін міндетті сақтандыру жүйесін жетілдіруіне байланысты ұсыныстар……….....……………………………………… 88

ҚОРЫТЫНДЫ.................................................................................94

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ.......................................... 97