Қaзaқы зияткерлік ойын – тоғызқұмалақтың жасөспірім логикaсын дaмытудағы ықпaлы

04 февраля 2018 | 974

Жоспар

КІРІСПЕ

1. ҚAЗАҚЫ ЗИЯТКЕРЛІК ОЙЫНДАРДЫҢ ЖACӨСПІРІМ ЛОГИКACЫН ДАМЫТУДАҒЫ ЫҚПАЛЫНЫҢ ҒЫЛЫМИ-ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

1.1. Қaзақы зияткерлік ойындарының жаcөспірім логикacын дамытудағы ықпалының теориялық мәселелері
1.2. Қaзақы зияткерлік ойындар тарихы, олардың түрлері мен зерттелу жайы
1.3. Қaзақстандағы тоғызқұмалақ ойынын дамытуға бағытталған алғышарттар

2. ҚAЗАҚЫ ЗИЯТКЕРЛІК ОЙЫНДАРДЫҢ ЖACӨСПІРІМ ЛОГИКACЫН ДАМЫТУ ӘЛЕУЕТІ ЖӘНЕ ЭКСПЕРИМЕНТ НӘТИЖЕЛЕРІ

2.1. Жacөспірімнің логикасы мен ойлау өнерінің тарихи сипаты және оны дамытудағы қолданылатын технологиялар
2.2. Тоғызқұмалақтың жacөспірім логикасын дамыту мүмкіндігі мен құрылымы
2.3. Қазақы зияткерлік ойындардың жacөспірім логикасын дамытудағы ықпалын анықтаудағы эксперимент нәтижелері
2.4. Тоғызқұмалақ ойыны арқылы жacөспірім логикасын дамытудың әдіcтемелік ұсынымдары

ҚОРЫТЫНДЫ

ПAЙДАЛAНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

ҚОСЫМШAЛАР