Дарынды балалар дамуының психологиялық ерекшеліктері

03 февраля 2018 | 690

Жоспар

КІРІСПЕ....................................................................................................... 3

1. ДАРЫНДЫЛЫҚ ПСИХОЛОГИЯСЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ҚАҒИДАЛАРЫ.......................................................................................... 9

1.1 Дарындылық туралы жалпы түсінік, мәні және ерекшеліктері....... 9

1.2 Дарындылық проблемасын зерттеу тарихынан................................ 25

1.3 Дарынды балаларды анықтау оқыту және дамытудағы білім беру технологияларының рөлі...........................................................................33

1.4 Дарындылықтың жас кезеңдеріне сай дамуы. Мектеп оқушыларының дарындылық ерекшеліктері........................................... 38

2. МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ДАРЫНДЫЛЫҒЫН ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕМЕСІ …………………………………………………………… 45

2.1 Мектеп оқушылары дарындылығын зерттеу жұмыстары................................................................................................. 45

2.2 Дарынды мектеп оқушыларымен жеке-дара жұмыс жүргізудің психологиялық-әдістемелік нұсқаулары мен әдіс-тәсілдері..............63

2.3Балаларды мектепке психологиялық дайындау жолдары.................69

2.4. Оқушылардың дарындылығын дамыту жұмысын жоспарлау және ұйымдастыру..................................................................................... 73

ҚОРЫТЫНДЫ............................................................................................ 76

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР....................................................... 79

ҚОСЫМШАЛАР........................................................................................ 81