Графикалық іс-әрекетіндегі болашақ мамандардың кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру

03 февраля 2018 | 400

Жоспар

КІРІСПЕ…………………………………………………………………. 3

1. ЖОҒАРЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ БОЛАШАҚ МАМАНДАРДЫҢ КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ...........9
1.1. Техникалық мамандықтар студенттерінің кәсіби құзыреттілігін дамытуға бағдарланған графикалық пәндерді оқытудың әдістемелік негіздері …………………………….............................9
1.2. Оқыту үдерісінде студенттердің кәсіби құзыреттілігін дамытудағы графикалық пәндер өзгешеліктері…………………........................ 24
1.3. Графикалық пәндерді оқыту үдерісінде дамытылатын 5В071300-«Көлік, көлік техникасы және технологиялары», 5В090109-«Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру» мамандығы студенттерінің кәсіби құзыреттілігін дамыту деңгейін бағалау өлшемдері …………………………… 37

2. ҚҰЗЫРЕТТІЛІК АМАЛ НЕГІЗІНДЕ СТУДЕНТТЕРГЕ ГРАФИКАЛЫҚ ПӘНДЕРДІ ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЭКСПЕРИМЕНТ НӘТИЖЕЛЕРІН ТАЛДАУ............................................................... 44
2.1. ЖОО-да графикалық пәндерді оқыту мақсаты, негіздемесі және мазмұн құрылымы …………………………………………………. 44
2.2. Студенттің кәсіби құзыреттілігін бақылау мен түзетуді таңдау және іске асыру.................................................................................. 49
2.3. Педагогикалық эксперимент нәтижелері………………………… 60
ҚОРЫТЫНДЫ……………………………………………………… 73
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР…………………………….. 75