Болашақ педогог-психолог мамандардың тұлғалық дамуының психологиялық-педагогикалық негізі

03 февраля 2018 | 466

Жоспар

КІРІСПЕ........................................................................................................................3

1. ЖЕКЕ ТҰЛҒААРАЛЫҚ ҚАРЫМ - ҚАТЫНАС МӘСЕЛЕСІНЕ ТЕОРИЯЛЫҚ ШОЛУ.........................................................................................7
1.1 Студенттік кезеңнің психологиялық ерекшеліктері.......................................7
1.2 Жеке тұлғааралық қарым-қатынас туралы психологиялық көзқарастар................................................................................................................15
1.3 Студенттер арасындағы жеке тұлғааралық қарым - қатынас мәселелері..................................................................................................................30

2. СТУДЕНТТЕР АРАСЫНДАҒЫ ЖЕКЕ ТҰЛҒААРАЛЫҚ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТЫ ДАМЫТУДАҒЫ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ЭКСПЕРИМЕНТАЛДЫ ЗЕРТТЕУЛЕР....................................................................................................39
2.1 Студенттер арасындағы тұлғааралық қарым - қатынасты зерттеу
процедурасы..............................................................................................................39
2.2 Зерттеу нәтижелерін сандық және сапалық талдау.........................................56

ҚОРЫТЫНДЫ...........................................................................................................65
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ.........................................................67