Білім берудің жаңа парадигмасы негізінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану

03 февраля 2018 | 454

Жоспар

КІРІСПЕ.............................................................................................................4

1 БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖАҢА ПАРАДИГМАСЫНДАҒЫ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ТҰРҒЫДАН ЗЕРТТЕЛУІ
1.1 Білім беруді жетілдірудің жаңа парагдималары мен оқытушының ролі.....................................................................................................................10
1.2 Білім берудегі жаңа парадигмалардағы ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдану мүмкіндігі........................................................... 17
1.3 Білім беру үрдісіндегі “технология” ұғымы және жаңа ақпараттық-коммуникациялық технологияны оқыту үрдісінде қолдану ерекшелігі...30
2 БІЛІМ БЕРУ ЖАҢА ПАРАДИГМАСЫНДАҒЫ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУ БАҒЫТЫНДАҒЫ ТӘЖІРИБЕЛІК ЭКСПЕРИМЕНТТІК ЖҰМЫСТАР
2.1 Ақпараттық коммуникациялық технологиянықолдану бағытында тәжірибелік-эксперименттік жұмыстары және оның нәтижелері...............50
2.2 Тәжipибeлiк-экcпepимeнттiк жұмыc жәнe оның нәтижeлepi.................77
ҚОРЫТЫНДЫ...............................................................................................93
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР.........................................................96

ҚОСЫМША..................................................................................................101