Бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық іс-әрекетін қалыптастыру жолдары

03 февраля 2018 | 345

Жоспар

КІРІСПЕ ......................................................................................................... 5

1. БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ІС-ӘРЕКЕТІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ- ӘДІСНАМАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ ................................................................
1.1 Бастауыш сынып оқушылары оқу-танымдық іс-әрекеттің субъектісі ретінде.................................................................................................................. 14
1.2 Бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық іс-әрекетін қалыптастырудың тұжырымдамалық негіздемесі........................................... 21
1.3 Оқушыларды шығармашылық іс-әрекетке баулудың психологиялық-дидактикалық шарттары....................................................................................
2. БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ІС-ӘРЕКЕТТЕРІН ЭКСПЕРИМЕНТТІК ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚТЫ ДАМЫТУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ.
2.1 Бастауыш сынып оқушыларын шығармашылық іс-әрекетке баулу технологиясы бойынша тәжірибелік-эксперименттік жұмыс және оның нәтижелері........................................................................................................... 49
2.2 Оқушыларды шығармашылық іс-әрекетке баулу технологиялары...... 73
2.3 Бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық іс-әрекеттерін қалыптастырудың көрсеткіштері мен өлшемдері және құрылымдық-мазмұндық моделі............................................................................................. 85

ҚОРЫТЫНДЫ............................................................................................... 96

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ........................................ 101

ҚОСЫМШАЛАР ............................................................................................ 105