Еңбек қатынастарын мемлекеттік реттеу

31 января 2018 | 720

Жоспар

НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР....................................................................

АНЫҚТАМАЛАР.........................................................................................

БЕЛГІЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР...............................................................

КІРІСПЕ........................................................................................................

1 ЕҢБЕК ҚАТЫНАСТАРЫН МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ.................................................................................
1.1 Еңбек қатынастарын мемлекеттік реттеу түсінігі, қажеттілігі мен маңызы ...................................................................................................................
1.2 Еңбек қатынастарын мемлекеттік реттеудің заңнамалары және
жүйесі .....................................................................................................................
1.3 Еңбек қатынастарын реттеудің шетелдік тәжірибесі ..........................
2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЕҢБЕК ҚАТЫНАСТАРЫН МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУДІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫ ТАЛДАУ..............................
2.1 Еңбек шарттарындағы қызметкерлер мен жұмыс берушілердің құқықтары мен міндеттерінің реттелуі.................................................................
2.2 Еңбек қатынастарын мемлекеттік реттеу ерекшеліктері.....................
2.3 Астана қаласы бойынша Бақылау және әлеуметтік қорғау департаменті қызметін бағалау.............................................................................
3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫЕҢБЕК ҚАТЫНАСТАРЫН МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУДІ ЖЕТІЛДІРУ.............................................................
3.1 Еңбек қатынастарын реттеу жүйесін басқаруды жетілдіру
жолдары................................................................................................................
3.2 Қазақстан Республикасындағы жұмыспен қамту саясатын жүзеге асыру тиімділігін арттыру бойынша шаралар.....................................................
3.3 Еңбек қатынастарын реттеуде шетелдік тәжірибелерді ендіру бойынша ұсыныстар..............................................................................................
ҚОРЫТЫНДЫ...............................................................................................................

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ...........................................................