Азаматтық іс-жүргізу өндірісте кәмілетке толмағандардың құқықтары мен заңды мүдделерін прокурордан қорғау

31 января 2018 | 369

Жоспар

НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР......................................................3
АНЫҚТАМАЛАР............................................................................3
БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР..........................................3
КІРІСПЕ......................................................................................................................4

1 КӘМІЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН ЗАҢДЫ МҮДДЕЛЕРІН ПРОКУРОРДАН ҚОРҒАУДЫҢ МОТИВАЦИЯСЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ...................................................................................................11
1.1 Кәмелетке толмаған қылмыскер тұлғасының жас және психологиялық
ерекшеліктері және олардың жаза тағайындаудағы орны....................................11
1.2 Азаматтық іс-жүргізу өндірісте кәмілетке толмағандардың құқықтары мен заңды мүдделерін прокурордан қорғаудың жауаптылығының жалпы сипаттамасы...............................................................................................................19
2 АЗАМАТТЫҚ ІС-ЖҮРГІЗУДЕГІ КӘМІЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН ЗАҢДЫ МҮДДЕЛЕРІН ПРОКУРОРДАН ҚОРҒАУ ІС-ШАРАЛАРЫ.......................................................................................................29
2.1 Кәмелетке толмағандардың істерін басты сот талқылауының тәрбиелік
ықпалы........................................................................................................................29
2.2 Кәмелетке толмағандардың істері бойынша үкім шығару кезінде шешілуге жататын мән-жайлар.................................................................................................36
2.3 Кәмелетке толмағандардың балаларға арналған колониялардағы жазасын өтеу мәселесі..............................................................................................................43
2.4 Кәмелетке толмағандардың психикалық жағдайы мен жас ерекшеліктеріне
байланысты оларға тағайындалған жаза түрлері...................................................55

3 АЗАМАТТЫҚ ІС-ЖҮРГІЗУ ӨНДІРІСТЕ КӘМІЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН ЗАҢДЫ МҮДДЕЛЕРІН ПРОКУРОРДАН ҚОРҒАУДЫҢ АЛДЫН АЛУ................................................68
3.1 Кәмелетке толмағандардың қылмыстарын алдын-алу шаралары..................68
3.2 Кәмелетке толмағандардың қылмыстары бойынша дәлелдеу заты...............71
3.3 Қылмыстық іс жүргізуде кәмелетке толмағандардың құқықтарын сақтау жолдары......................................................................................................................75

ҚОРЫТЫНДЫ........................................................................................................84

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ....................................................89