Азаматтар мен мемлекеттік емес заңды тұлғалардың жер құқықтарын қорғау өзектілігі: теория сұрақтары мен тәжірибесі

31 января 2018 | 360

Жоспар

Кіріспе...........................................................................................................................3
1. Жерге жеке меншік қатынастарының түсінігі......................................................9
1.1. Жерге жеке меншік қатынастарының туындауы..............................................9
1.2. Жер мен жер учаскелеріне меншік құқығының субъектілері........................12
1.3. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерге жеке меншік құқығы.................17

2. Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша жерге жеке меншік құқығының туындауының негіздері........................................................................30
2.1. Жерге меншіктік құқығының пайда болу негіздерінің салыстырмасы........30
2.2. Жерді жекешелендіру азаматтар мен мемлекеттік емес заңды тұлғалардың жерге жеке меншік құқықтарын қамтамасыз етуші фактор ретінде....................43
2.3. Қазақстан Республикасында жерге мемлекеттік меншік пен жеке меншіктің қорғалуы.....................................................................................................................53
3. Жерге жеке меншік құқығы мен жер пайдалану құқығын қорғау және зияндарды өтеу..........................................................................................................61
3.1. Жерге жеке меншік құқығы мен жер пайдалану құқығын қорғау.................61
3.2. Жерге жеке меншік құқығы мен жер пайдалану құқығының зиянын өтеу..69
Қорытынды.................................................................................................................72

Қолданылған әдебиеттер тізімі................................................................................74