Жасөспірімдердің креативтілігін дамытуда сурет терапиясын қолданудың психологиялық негізі

16 ноября 2016 | 683

Жоспар

КІРІСПЕ..................................................................................................................4
1.ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ КРЕАТИВТІЛІГІН ДАМЫТУДА СУРЕТ ТЕРАПИЯНЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗІ......................................................................................................................7
1.1 Арт-терапияның зерттелуі................................................................................7
1.2Арт-терапияны диагностикалық құрал ретінде қолдану мүмкіндігі...............................................................................................................13
1.3 Жасөспірімдердің креативтілігін дамытудың ерекшеліктері.........................................................................................................19
2. ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ КРЕАТИВТІЛІІН ДАМЫТУДА СУРЕТ ТЕРАПИЯНЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ТӘЖІРИБЕЛІ МӘСЕЛЕЛЕРІ......................................................................................................25
2.1 Сурет терапияны тренинг сабақтарына қолдану әдістемесі................................................................................................................25
2.2 Эксперименттік зерттеу жұмыстарының нәтижелері..................................37

ҚОРЫТЫНДЫ....................................................................................................70
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ.......................................................................................72