Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің технологиялық даярлығының педагогикалық негіздері

03 июня 2015 | 1542

Жоспар

БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР.................................... 3
КІРІСПЕ......................................................................................... 4
БОЛАШАҚ БАСТАУЫШ СЫНЫП МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ДАЯРЛЫҒЫ МАЗМҰНЫН ЖОБАЛАУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ...........................
13
Заманауи білім беру жүйесінің даму тенденцияларының негіздері 13
Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің технологиялық даярлығын жобалау – психологиялық-педагогикалық проблема..
17
Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің технологиялық даярлығын қалыптастырудағы жобалық іс-әрекеттер мазмұны......
65
БОЛАШАҚ БАСТАУЫШ СЫНЫП МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ДАЯРЛЫҒЫ МАЗМҰНЫН ЖОБАЛАУДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ ДИДАКТИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ....................................................................................

81
Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің технологиялық даярлығы мазмұнын жобалаудың дидактикалық аспектілері.......
81
Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің технологиялық даярлығы мазмұнын жобалаудың әдістемелік жүйесі......................
99
Тәжірибелік-эксперимент жұмыстарының нәтижелері.................... 118
ҚОРЫТЫНДЫ............................................................................... 136
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ............................. 139