Қазақстанда жерді тиімді және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету үшін құқықтық реттеу мәселелері

02 апреля 2015 | 1453

Жоспар

ҚЫСҚАРТЫЛҒАН СӨЗДЕРДІҢ ТІЗІМІ ЖӘНЕ БЕЛГІЛЕРІ ............…........... ....3

КІРІСПЕ…………………………………………………………...........….................4

1 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЖЕРГЕ
ОРНАЛАСТЫРУ ҚЫЗМЕТІНІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ СИПАТТАМАСЫ

1.1 Жерге орналастырудың түсінігі мен жүйесі................................................….9
1.2 Жерге орналастырудың мазмұны………………………………......................21
1.3 Жерге орналастыру институтының құқықтық негіздері.................................25
1.4 Жерге орналастырудың мақсаттары мен міндеттері …………......................62

2 ЖЕРГЕ ОРНАЛАСТЫРУ ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАТЫНАСТАРЫ
2.1 Жерге орналастырудың қағидалары……………………………......................67
2.2 Жерге орналастыру қатынастары субъектілерінің ұғымы мен түрлері.........72
2.3 Жерге орналастыру қатынастары субъектілерінің құқықтары
мен міндеттері…...........……......……………………………...........................76
2.4 Жерге орналастырудың объектілері……………………………......................83

ҚОРЫТЫНДЫ...…………………………………………….................................89

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ……………………………........92