Вы здесь

"Математика және жаратылыстану" деректер қорын басқару жүйесі.

14 февраля 2014 | 5483

Жоспар

КІРІСПЕ ...................................................................................................................... 3
1. ДЕРЕКТЕР ҚОРЫН БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ. МІСROSOFT АССЕSS
ДҚБЖ-НЕ ТҮСІНІКТЕМЕ......................................................................................4
1.1 Деректер қорының репликациясы ..................................................................... 6
1.2 Деректер қорының моделдері. ДҚБЖ ............................................................... 7
1.3 Microsoft Office Access 2007 интерфейсі......................................................... 11
2 “МАТЕМАТИКА ЖӘНЕ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ” ДЕРЕКТЕР ҚОРЫ.............16
2.1 Кестелер құру ............................................................................................ .........16
2.2 Сұраныстар құру................................................................................................. 20
2.3 Формалар құру....................................................................................................22
2.4 Макростар құру...................................................................................................23
2.5 Есептер құру ........................................................................................................24
ҚОРЫТЫНДЫ ..........................................................................................................27
ҚОЛДАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ................................................................................ 28

Кіріспе

Деректер қорын басқару жүйесі бұл - барлық деректерді жүйелік басқару болып табылады. Қазыргі кездегі адам жұмысын және уақытын үнемдеуде, дерлік ақпараттық және де тағы басқа қорларды жинақтауға, оларды өңдеуге мүмкіндік береді.

Деректер қоры ақпараттың сақталуын қамтамасыз етеді және ол арқылы деректерді тез және оңай алуға болады. Деректер қорын қарап шығу, оны сұрыптау, сұраныс құру арқылы түрлендіру, жаңарту жұмыстарын атқаратын және оның қолданбалы бағдарламалармен әрекеттестігін қамтамасыз етуге арналған бағдарламалар мен тілдік құралдарының жиыны.
Деректер қорының басқару жүйесі ақпарат пайдаланушының сұранысына сәйкес толық, нақты, жинақы болуы керек.
Деректер қорының басқару жүйелері атқаратын қызметіне қарай дербес немесе көп пайдаланушы болып бөлінеді.

Компьютерде жұмыс істейтін дербес ДҚБЖ жергілікті деректер қорын құруға мүмкіндік жасайды. Дербес ДҚБЖ-ға Раrаdох, dВаsе, FохРrо, Ассеss жатқызуға болады.
Көп пайдаланушы ДҚБЖ «клиент-сервер» архитектурасында қызмет ететін ақпараттық жүйелерді құруға мүмкіндік жасайды. Көп танылатын болып Оrасlе, Іnfоrmіх, SуВаsе, Місrosoft SQL Server, ІntеrВаsе есептелінеді.

Курстық жұмысының өзектілігі: Деректер қорын басқару жүйесіне тән амалдарды саралау, олардың атқаратын қызметін анықтау. Дербес компьютердегі деректер қорын тиімді пайдалану.

Мақсаты мен міндеттері: Деректер қорын басқару жүйесінің негізін ашу. Деректер қорын басқару жүйесін жетілдіре түсу.
Місrosoft Ассеss мәліметтер базасы режимінде жоғары дәрежеде жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Бұл программа өзіне тән әр түрлі белгілері бойынша, қарапайым әдістер арқылы ақпаратты іздеуге, жинақтауға, қарауға және өңдеуге сонымен қатар баспаға шығаруға мүмкіндік береді.
Мәліметтер базасы құрылымына келесідей талаптар қойылуы қажет:

  • Мәліметтер базасының бірінші қатарында қайталанбайтын өріс
    атаулары орналасуы тиіс;
  • Мәліметтер базасының қалған қатарлары бос болмай, онда жазбалар орналасуы тиіс;
  • Өріс бойымен орналасқан мәліметтер бір тектес болуы тиіс, яғни олар тек сандардан немесе тек мәтіндерден тұруы тиіс. Кез-келген мәліметтер базасымен атқарылатын негізгі жұмыс оның құрамынан белгілі бір критерилерге (айырықша белгілерге) байланысты қажетті ақпаратты іздеп табу.
Қысқаша шолу
Пән атауы: Информатика
Көлемі: 28 бет
Жұмыстың түрі: Курстық жұмыс


Танысу


Төлем түрлері

Жұмыстың құны: 490 теңге
Kaspi Gold:
  1. Номер карты: 5169 4931 1873 7181
  2. Тел: +7 707 912 14 62
  3. ФИО: Мадина Кайратбеккызы
  4. Төлегеннен кейін, Мына форма арықылы хабарласыңыз: